Valtiopaivaasia HE 319/1993

HE 319/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
468/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rakennuslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
469/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vesilain 16 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
470/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
471/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
472/1994
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maa-aineslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
473/1994
Päätös

Hyväksytty

7) Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
474/1994
Päätös

Hyväksytty

8) Laki sähkölain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
475/1994
Päätös

Hyväksytty

9) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
476/1994
Päätös

Hyväksytty

10) Laki ilmailulain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
477/1994
Päätös

Hyväksytty

11) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
478/1994
Päätös

Hyväksytty

12) Laki yksityismetsälain muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
479/1994
Päätös

Hyväksytty

13) Laki metsänparannuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.06.1994

Voimaantulo

01.09.1994

Säädöskokoelma
480/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä

2) Laki rakennuslain muuttamisesta

3) Laki vesilain 16 luvun muuttamisesta

4) Laki ympäristölupamenettelylain muuttamisesta

5) Laki kemikaalilain muuttamisesta

6) Laki maa-aineslain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

7) Laki kaivoslain muuttamisesta

8) Laki sähkölain 24 §:n muuttamisesta

9) Laki yleisistä teistä annetun lain muuttamisesta

10) Laki ilmailulain muuttamisesta

11) Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

12) Laki yksityismetsälain muuttamisesta

13) Laki metsänparannuslain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.01.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Va. apulaisosastopäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 29

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 4/1994 vp
Valmistunut

22.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 33/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994 872

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 880
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.05.1994 Päättynyt PTK 39/1994 1005 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot