Valtiopaivaasia HE 319/1994

HE 319/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakouluopinnoista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki ammattikorkeakouluopinnoista

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

08.03.1995

Säädöskokoelma
255/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

08.03.1995

Säädöskokoelma
260/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

08.03.1995

Säädöskokoelma
261/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

08.03.1995

Säädöskokoelma
258/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

03.03.1995

Voimaantulo

08.03.1995

Säädöskokoelma
263/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ammattikorkeakouluopinnoista

2) Laki opintotukilain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

4) Laki eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä

5) Laki nuorisoasteen koulutuksen ja ammattikorkeakoulujen kokeilusta annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mäenpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5429

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5633

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 32/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 8/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 201/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994 7504

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 203/1994 7520
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7542 44
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7701

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 4

​​​​