HE 319/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vanginkuljetusta koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vanginkuljetuslaki

2. Laki tutkintavankeuslain 3 luvun muuttamisesta

3. Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 1 luvun 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.12.2010

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.01.2011 Päättynyt PTK 135/2010
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

10

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §