HE 32/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion vakuusrahastosta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion vakuusrahastosta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

30.04.1992

Säädöskokoelma
379/1992
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

30.04.1992

Säädöskokoelma
380/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

30.04.1992

Säädöskokoelma
381/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki tulo- ja varallisuusverolain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

30.04.1992

Säädöskokoelma
382/1992
Päätös

Hyväksytty

5) Laki leimaverolain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1992

Voimaantulo

30.04.1992

Säädöskokoelma
383/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta

3) Laki ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetun lain 18 §:n muuttamisesta

4) Laki tulo- ja varallisuusverolain 16 §:n muuttamisesta

5) Laki leimaverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

31.03.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1052

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
31.03.1992 Pp 03.04. PTK 31/1992
03.04.1992 Päättynyt PTK 33/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1072

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/1992 vp
Valmistunut

22.04.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 43/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1992 Päättynyt PTK 45/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.04.1992 Päättynyt PTK 46/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1472

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992 9-11
Istuntopöytäkirjan sivu

1539

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.04.1992