Valtiopaivaasia HE 32/1994

HE 32/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valmismatkaliikkeistä sekä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n ja tilauslentoverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki valmismatkaliikkeistä

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
1080/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
1081/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki tilauslentoverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.11.1994

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
1082/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valmismatkaliikkeistä

2) Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki tilauslentoverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.03.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vt. esittelijä Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 607

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 28/1994 vp
Valmistunut

22.09.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.09.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 87/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.1994 Päättynyt PTK 89/1994 3085

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.1994 Päättynyt PTK 90/1994 3095
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.10.1994 Päättynyt PTK 94/1994 3199

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.10.1994

​​​​