HE 32/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
414/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisä- ja valmisteverotuksen toimittamisesta Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä suhteissa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Alasalmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1188

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.04.1996 Päättynyt PTK 51/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1291

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 11/1996 vp
Valmistunut

14.05.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.05.1996 Päättynyt PTK 66/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1864

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1884

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.1996

Vastaus
EV 49/1996 vp