Valtiopaivaasia HE 32/1997

HE 32/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikennerikoksia koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Päätökset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
545/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
546/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
547/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki ilmailulain 86 ja 87 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki ilmailulain muuttamisesta, LaVM 24/1998 vp)

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
548/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Uusi laki: Laki merilain 20 luvun 12 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1998 vp

Vahvistettu

30.04.1999

Voimaantulo

01.10.1999

Säädöskokoelma
549/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain muuttamisesta

2) Laki tieliikennelain muuttamisesta

3) Laki vesiliikennelain 24 §:n muuttamisesta

4) Laki ilmailulain 86 ja 87 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki ilmailulain muuttamisesta, LaVM 24/1998 vp)

5) Uusi laki: Laki merilain 20 luvun 12 §:n muuttamisesta, LaVM 24/1998 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.04.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 24/1998 vp
Valmistunut

21.01.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Liikennevaliokunnan lausunto
LiVL 6/1997 vp
Valmistunut

03.06.1997

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 191/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 28.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Päättynyt PTK 193/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.01.1999 Keskeytynyt PTK 194/1998
03.02.1999 Keskeytynyt PTK 196/1998
05.02.1999 Päättynyt PTK 199/1998 2-8
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Keskeytynyt PTK 200/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.02.1999

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​