Valtiopaivaasia HE 32/1998

HE 32/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
379/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuljetusten alueellisesta tukemisesta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.04.1998

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Puhto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/1998 vp
Valmistunut

24.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 54/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 29.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1998 Päättynyt PTK 55/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.1998

​​​​