Valtiopaivaasia HE 32/1999

HE 32/1999 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain sekä varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1218/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

23.12.1999

Voimaantulo

01.01.2000

Säädöskokoelma
1219/1999
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki tuloverolain muuttamisesta

2. Laki varallisuusverolain 10 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.06.1999

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laanterä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.09.1999

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.1999 Päättynyt PTK 44/1999 4
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 23/1999 vp
Valmistunut

01.12.1999

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina, että hyväksytään neljä lausumaa, että lakialoitteet 42/1999, 47/1999, 48/1999, 54/1999, 70/1999, 93/1999, 103/1999, 107/1999, 114/1999, 122/1999, 126/1999, 146/1999, 152/1999, 157/1999 ja 160/1999 vp hylätään sekä että toivomusaloitteet 23/1999, 24/1999, 26/1999, 28/1999, 29/1999, 30/1999, 31/1999, 33/1999, 34/1999, 38/1999, 39/1999, 40/1999, 42/1999, 46/1999, 54/1999, 55/1999, 57/1999, 58/1999, 65/1999, 68/1999, 71/1999, 80/1999, 81/1999, 82/1999, 83/1999, 84/1999 ja 94/1999 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 105/1999 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 4.12.1999 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Päättynyt PTK 108/1999 5
Päätös

Ensimmäinen käsittely julistettiin päättyneeksi.

Toinen käsittely.

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1999 Keskeytetty PTK 109/1999 1
07.12.1999 Päättynyt PTK 110/1999 2 3-8
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.12.1999 Poistettu PTK 123/1999 2
10.12.1999 Keskeytetty PTK 125/1999 6
13.12.1999 Päättynyt PTK 126/1999 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi toisessa käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Valtiopäiväjärjestys 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.12.1999

​​​​