HE 32/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.2002

Voimaantulo

24.05.2002

Säädöskokoelma
378/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki metallirahalain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anttinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2002

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.2002 Päättynyt PTK 35/2002
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

7

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 8/2002 vp
Valmistunut

07.05.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 57/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.05.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.05.2002 Päättynyt PTK 58/2002
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.05.2002 Päättynyt PTK 62/2002
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.05.2002

Vastaus
EV 63/2002 vp