Valtiopaivaasia HE 32/2008

HE 32/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
561/2008
Päätös

Hyväksytty

2. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
562/2008
Päätös

Hyväksytty

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 125 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
563/2008
Päätös

Hyväksytty

4. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
564/2008
Päätös

Hyväksytty

5. Laki vakuutusyhtiölain 31 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
565/2008
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
566/2008
Päätös

Hyväksytty

7. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
567/2008
Päätös

Hyväksytty

8. Laki saatavien perinnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
568/2008
Päätös

Hyväksytty

9. Laki asianajajista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

29.08.2008

Voimaantulo

01.10.2008

Säädöskokoelma
569/2008
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta

2. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain muuttamisesta

3. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 125 §:n muuttamisesta

4. Laki arvopaperimarkkinalain muuttamisesta

5. Laki vakuutusyhtiölain 14 a luvun 7 §:n muuttamisesta

6. Laki vakuutusedustuksesta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

7. Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

8. Laki saatavien perinnästä annetun lain 4 §:n muuttamisesta

9. Laki asianajajista annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2008

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Kummoinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2008

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.2008 Päättynyt PTK 34/2008 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2008 vp
Valmistunut

04.06.2008

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1.-4. ja 6.-9. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 5. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.06.2008

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2008 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.06.2008 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2008 Päättynyt PTK 65/2008 9
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.2008 Päättynyt PTK 68/2008 18
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.07.2008

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin