Valtiopaivaasia HE 32/2012

HE 32/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle arvopaperimarkkinoita koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Arvopaperimarkkinalaki

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
746/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Sijoituspalvelulaki

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
747/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
748/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

4. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
749/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki arvopaperitileistä

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
750/2012
Päätös

Hyväksytty

6. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
751/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

7. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
752/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
753/2012
Päätös

Hyväksytty

9. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
754/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

10. Laki markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
755/2012
Päätös

Hyväksytty

11. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
756/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

12. Laki osuuskuntalain 21 a luvun muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
757/2012
Päätös

Hyväksytty

13. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
758/2012
Päätös

Hyväksytty

14. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
759/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
760/2012
Päätös

Hyväksytty

16. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 27 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
761/2012
Päätös

Hyväksytty

17. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
762/2012
Päätös

Hyväksytty

18. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
763/2012
Päätös

Hyväksytty

19. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
764/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

20. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
765/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

21. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
766/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

22. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
767/2012
Päätös

Hyväksytty

23. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
768/2012
Päätös

Hyväksytty

24. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
769/2012
Päätös

Hyväksytty

25. Laki maksupalvelulain 84 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
770/2012
Päätös

Hyväksytty

26. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
771/2013
Päätös

Hyväksytty

27. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Päätös

Hylätty

28. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
772/2012
Päätös

Hyväksytty

29. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
773/2012
Päätös

Hyväksytty

30. Laki tuloverolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
774/2012
Päätös

Hyväksytty

31. Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
775/2012
Päätös

Hyväksytty

32. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
776/2012
Päätös

Hyväksytty

33. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
777/2012
Päätös

Hyväksytty

34. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
778/2012
Päätös

Hyväksytty

35. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.12.2012

Voimaantulo

01.01.2013

Säädöskokoelma
779/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Arvopaperimarkkinalaki

2. Sijoituspalvelulaki

3. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä

4. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta

5. Laki arvopaperitileistä

6. Laki arvo-osuustileistä annetun lain muuttamisesta

7. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

8. Laki rikoslain 51 luvun muuttamisesta

9. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

10. Laki markkinaoikeuslain 1 ja 5 §:n muuttamisesta

11. Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

12. Laki osuuskuntalain muuttamisesta

13. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta

14. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

15. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain 9 ja 14 §:n muuttamisesta

16. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain 27 ja 33 §:n muuttamisesta

17. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

18. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

19. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

20. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

21. Laki kiinteistörahastolain muuttamisesta

22. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain muuttamisesta

23. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

24. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

25. Laki maksupalvelulain 84 §:n muuttamisesta

26. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain 19 b §:n muuttamisesta

27. Laki indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

28. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

29. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

30. Laki tuloverolain muuttamisesta

31. Laki varainsiirtoverolain 15 a §:n muuttamisesta

32. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

33. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 4 §:n muuttamisesta

34. Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

35. Laki kauppakamarilain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2012

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Taos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 6
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/2012 vp
Valmistunut

08.11.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 5., 8., 10., 12., 13., 15.-18., 22.-26. ja 28.-35. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1.-4., 6., 7., 9., 11., 14. ja 19.-21. lakiehdotus hyväksytään muutettuina ja että 27. lakiehdotus hylätään.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 17/2012 vp
Valmistunut

27.09.2012

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 109/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.11.2012 Päättynyt PTK 111/2012 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi 1.-26. ja 28.-35. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.2012 Päättynyt PTK 113/2012 12
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, 1.-26. ja 28.-35. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä 27. lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 7. lakiehdotus kuitenkin vain, jos valiokunnan sen 39 §:n 2 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2012