Valtiopaivaasia HE 32/2013

HE 32/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

23.08.2013

Voimaantulo

01.09.2013

Säädöskokoelma
626/2013
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.04.2013

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Valli-Lintu

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.04.2013

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.2013 Poistettu PTK 35/2013 2
10.04.2013 Päättynyt PTK 36/2013 2
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sosiaali- ja terveysvaliokunnan, talousvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 10/2013 vp
Valmistunut

11.06.2013

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi voimaantulosäännös muutettuna.

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 8/2013 vp
Valmistunut

28.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 13/2013 vp
Valmistunut

04.06.2013

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 6/2013 vp
Valmistunut

30.05.2013

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.2013

Istuntopöytäkirja
PTK 68/2013 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2013 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.06.2013 Poistettu PTK 69/2013 8
13.06.2013 Päättynyt PTK 70/2013 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2013 Päättynyt PTK 72/2013 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.06.2013

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​