Valtiopaivaasia HE 320/1993

HE 320/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Akatemiasta

Päätökset

1) Laki Suomen Akatemiasta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
378/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Akatemiasta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.01.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylijohtaja Linna

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 45

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 1/1994 vp
Valmistunut

15.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 18/1994 vp
Päätös

25.3. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994 448

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 637
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 731

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994

​​​​