Valtiopaivaasia HE 320/1994

HE 320/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rakennuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.11.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Aho

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5515

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5645

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Lausunnot

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 13/1994 vp
Valmistunut

02.02.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​