Valtiopaivaasia HE 322/1993

HE 322/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalahygienialaiksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Kalahygienialaiksi

Vahvistettu

06.05.1994

Voimaantulo

17.06.1994

Säädöskokoelma
330/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kalahygienialaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.01.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Sorvettula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994 45

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 4/1994 vp
Valmistunut

11.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 16/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1994 Päättynyt PTK 18/1994 356

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994 447
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 621

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.04.1994

​​​​