Valtiopaivaasia HE 322/1994

HE 322/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1483/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.11.1994

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5515

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994 5673

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 89/1994 vp
Valmistunut

14.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994 6010

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.12.1994 Keskeytynyt PTK 154/1994 6020
16.12.1994 Päättynyt PTK 155/1994 6029
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994 6263

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

​​​​