Valtiopaivaasia HE 323/1993

HE 323/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.05.1994

Voimaantulo

30.05.1994

Säädöskokoelma
379/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Kuopion yliopistosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.01.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Korkeakouluneuvos Jäppinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1994 Keskeytynyt PTK 3/1994 46
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994 62 1

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 4/1994 vp
Valmistunut

22.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 32/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.04.1994 Päättynyt PTK 33/1994 809

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1994 Päättynyt PTK 35/1994 853
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.05.1994 Päättynyt PTK 36/1994 878

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.05.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

​​​​