HE 323/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle merensuojelulainsäädännön uudistamiseksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Merensuojelulaki

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1415/1994
Päätös

Hyväksytty

2) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1416/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1417/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1418/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki jätelain muuttamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1419/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Merensuojelulaki

2) Laki vesilain muuttamisesta

3) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

4) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain muuttamisesta

5) Laki jätelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kaarikivi-Laine

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.11.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5515

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1994 Päättynyt PTK 137/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5673

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 16/1994 vp
Valmistunut

13.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 147/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1994 Päättynyt PTK 149/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5955

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 160/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6141

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 1