HE 324/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

06.05.1994

Voimaantulo

15.05.1994

Säädöskokoelma
331/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kulovesi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

23

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1994 Päättynyt PTK 3/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

53

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 9/1994 vp
Valmistunut

17.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 19/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

640

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

731

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (HE)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.04.1994