Valtiopaivaasia HE 324/1994

HE 324/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
378/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Perko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5913

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 25/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 186/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 187/1994 7044

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7206 10-12
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7249
Huomautus

Lain 98 a § tulee voimaan 01.04.1995

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.02.1995

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat

​​​​