Valtiopaivaasia HE 324/2010

HE 324/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Sipoonkorven kansallispuistosta

Päätökset

1. Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Vahvistettu

08.04.2011

Voimaantulo

01.05.2011

Säädöskokoelma
325/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Sipoonkorven kansallispuistosta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.12.2010

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sundberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.01.2011 Päättynyt PTK 136/2010 6
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 20/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että lakialoite LA 16/2008 vp hylätään.

Lausunnot

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 30/2010 vp
Valmistunut

04.02.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2011 Päättynyt PTK 161/2010 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.03.2011 Keskeytetty PTK 163/2010 17
02.03.2011 Päättynyt PTK 164/2010 3 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.03.2011

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​