HE 324/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

2. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanosta

3. Laki varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta

4. Laki eräiden kumotusta sosiaalihuoltolaista voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta

5. Laki kansanterveyslain eräiden säännösten kumoamisesta

6. Laki erikoissairaanhoitolain eräiden säännösten kumoamisesta

7. Laki terveydenhuoltolain eräiden säännösten kumoamisesta

8. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Järvinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto. Valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan ja talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa 17.2.2015 mennessä.

Istuntopöytäkirjan sivu

1

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 67/2014 vp
Valmistunut

19.02.2015

Valtiovarainvaliokunnan lausunto
VaVL 10/2014 vp
Valmistunut

17.02.2015

Hallintovaliokunnan lausunto
HaVL 35/2014 vp
Valmistunut

20.02.2015

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 53/2014 vp
Valmistunut

17.02.2015

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 75/2014 vp
Valmistunut

05.03.2015

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

kts. lausunnot