Valtiopaivaasia HE 325/1993

HE 325/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

1) Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
229/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Linna-Angelvuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994 117

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/1994 vp
Valmistunut

18.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994 187

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994 234
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994 241

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.1994

​​​​