HE 325/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

25.03.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
229/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki asumistukilain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Linna-Angelvuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

117

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 1/1994 vp
Valmistunut

18.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1994 Päättynyt PTK 9/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

234

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

241

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.03.1994