Valtiopaivaasia HE 325/1994

HE 325/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle elintarvikelaiksi ja laiksi elintarvikevirastosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Elintarvikelaki

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
361/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki elintarvikevirastosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
362/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Elintarvikelaki

2) Laki elintarvikevirastosta annetun lain 3 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Toivonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5913

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 57/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 190/1994 7176

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 191/1994 7181
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7249

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.1995

​​​​