HE 327/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

30.03.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
243/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maanmittausneuvos Vajavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

117

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/1994 vp
Valmistunut

24.02.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.02.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 9/1994 vp
Päätös

4.3. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.03.1994 Päättynyt PTK 12/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.03.1994 Päättynyt PTK 13/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

242

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.03.1994 Päättynyt PTK 15/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

270

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.1994