Valtiopaivaasia HE 328/1992

HE 328/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhallinnoksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työsuojeluhallinnosta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
16/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
17/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työaikalain 20 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
18/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
19/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
20/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki tapaturmavakuutuslain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
21/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
22/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
23/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
24/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
25/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
26/1993
Päätös

Hyväksytty

12) Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
27/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsuojeluhallinnosta

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

3) Laki työaikalain 20 a §:n muuttamisesta

4) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 12 b §:n muuttamisesta

5) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

6) Laki tapaturmavakuutuslain 64 §:n muuttamisesta

7) Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

8) Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

9) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta

10) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

11) Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta

12) Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.11.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ilonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1992 Pp 03.12. PTK 164/1992 4841
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992 4869
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992 4919

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 14/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992 5007

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992 5017
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992 5225
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 5287 9

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992