HE 328/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojeluhallinnoksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työsuojeluhallinnosta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
16/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
17/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki työaikalain 20 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
18/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 12 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
19/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
20/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki tapaturmavakuutuslain 64 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
21/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
22/1993
Päätös

Hyväksytty

8) Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
23/1993
Päätös

Hyväksytty

9) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
24/1993
Päätös

Hyväksytty

10) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
25/1993
Päätös

Hyväksytty

11) Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
26/1993
Päätös

Hyväksytty

12) Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.03.1993

Säädöskokoelma
27/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsuojeluhallinnosta

2) Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

3) Laki työaikalain 20 a §:n muuttamisesta

4) Laki kauppaliikkeiden ja toimistojen työaikalain 12 b §:n muuttamisesta

5) Laki työneuvostosta ja työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

6) Laki tapaturmavakuutuslain 64 §:n muuttamisesta

7) Laki metsä- ja uittotyöntekijäin yhteisasunnoista annetun lain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

8) Laki työehtosopimuslain 2 §:n muuttamisesta

9) Laki kunnallisen virkaehtosopimuslain 28 §:n muuttamisesta

10) Laki evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annetun lain 21 §:n muuttamisesta

11) Laki merityöaikalain 20 §:n muuttamisesta

12) Laki merimiesten vuosilomalain 30 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Ilonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4773

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1992 Pp 03.12. PTK 164/1992
03.12.1992 Poistettu PTK 165/1992
03.12.1992 Päättynyt PTK 169/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4841

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 14/1992 vp
Valmistunut

08.12.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 171/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 172/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1992 Päättynyt PTK 173/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

5017

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.12.1992 Keskeytynyt PTK 177/1992
15.12.1992 Päättynyt PTK 179/1992 9
Istuntopöytäkirjan sivu

5225

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.12.1992