Valtiopaivaasia HE 328/1994

HE 328/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen 49 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta

2) Laki valtiopäiväjärjestyksen 49 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Niemivuo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5914

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (HE) 2) VJ 67 § (HE)

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

14.03.1995

​​​​