HE 329/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta sekä polttoaineverosta annetun lain 6 §:n ja moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki polttoainemaksusta

Vahvistettu

13.04.1993

Voimaantulo

15.04.1993

Säädöskokoelma
337/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki polttoaineverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.1993

Voimaantulo

15.04.1993

Säädöskokoelma
338/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.1993

Voimaantulo

15.04.1993

Säädöskokoelma
339/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki polttoainemaksusta

2) Laki polttoaineverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

3) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4992

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/1993 vp
Valmistunut

19.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Poistettu PTK 26/1993
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

721

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.03.1993