Valtiopaivaasia HE 329/1992

HE 329/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi polttoainemaksusta sekä polttoaineverosta annetun lain 6 §:n ja moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki polttoainemaksusta

Vahvistettu

13.04.1993

Voimaantulo

15.04.1993

Säädöskokoelma
337/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki polttoaineverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.1993

Voimaantulo

15.04.1993

Säädöskokoelma
338/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.04.1993

Voimaantulo

15.04.1993

Säädöskokoelma
339/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki polttoainemaksusta

2) Laki polttoaineverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

3) Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain 16 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.1992

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vt. vanh. hallitussihteeri Kuitunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992 4992

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/1993 vp
Valmistunut

19.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Poistettu PTK 26/1993 711
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993 715

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993 721
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993 747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.03.1993

​​​​