Valtiopaivaasia HE 329/1993

HE 329/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki merilain muuttamisesta

Vahvistettu

22.04.1994

Voimaantulo

01.05.1994

Säädöskokoelma
286/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.02.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Salminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

28

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.02.1994 Päättynyt PTK 4/1994 117

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1994 vp
Valmistunut

25.03.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 22/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 596

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994 628
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 731

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.04.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., LiVM, 2

​​​​