Valtiopaivaasia HE 329/1994

HE 329/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden elintarvikehygieniaa koskevien lakien muuttamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki kalahygienialain muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1562/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki lihahygienialain muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1563/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki maitohygienialain muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1564/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki munavalmistehygienialain muuttamisesta

Vahvistettu

31.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1565/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kalahygienialain muuttamisesta

2) Laki lihahygienialain muuttamisesta

3) Laki maitohygienialain muuttamisesta

4) Laki munavalmistehygienialain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Pajala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5914

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 38/1994 vp
Valmistunut

17.12.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 160/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 161/1994 6161

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.12.1994 Päättynyt PTK 163/1994 6173
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.12.1994 Päättynyt PTK 165/1994 6298

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.12.1994

​​​​