HE 33/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain 3 a luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki osakeyhtiölain 3 a luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

22.05.1992

Voimaantulo

01.06.1992

Säädöskokoelma
437/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain 3 a luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1992 Päättynyt PTK 35/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1169

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/1992 vp
Valmistunut

10.04.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 40/1992 vp
Päätös

22.04. pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 41/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.04.1992 Päättynyt PTK 43/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1433

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1992 Päättynyt PTK 48/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1552

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.05.1992