Valtiopaivaasia HE 33/1993

HE 33/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Päätökset

1) Laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
651/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.04.1993

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Huittinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993 1289

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/1993 vp
Valmistunut

02.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Ulkoasiainvaliokunnan lausunto
UaVL 2/1993 vp
Valmistunut

28.05.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 69/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993 1663

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 71/1993 1672
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 1850

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993

​​​​