HE 33/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Vahvistettu

28.06.1993

Voimaantulo

01.08.1993

Säädöskokoelma
651/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaanedustuksen virkamiehille paikallisten erikoisolosuhteiden perusteella suoritettavista korvauksista sekä muista etuuksista

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Huittinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1117

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1289

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 11/1993 vp
Valmistunut

02.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 69/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 71/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1672

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1850

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1993