HE 33/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaksi lainsäädännöksi

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
559/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
560/1994
Päätös

Hyväksytty

3) Laki steriloimislain 8 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
561/1994
Päätös

Hyväksytty

4) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
562/1994
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
563/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä

2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 ja 4 §:n muuttamisesta

3) Laki steriloimislain 8 §:n muuttamisesta

4) Laki kotitaloustyöntekijän työsuhteesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.03.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

446

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.04.1994 Keskeytynyt PTK 24/1994
08.04.1994 Päättynyt PTK 25/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

607

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 13/1994 vp
Valmistunut

13.06.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1994 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1994 Päättynyt PTK 63/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.06.1994 Päättynyt PTK 64/1994 10
Istuntopöytäkirjan sivu

2061

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.06.1994 Keskeytynyt PTK 70/1994
23.06.1994 Päättynyt PTK 71/1994 14, 15
Istuntopöytäkirjan sivu

2279

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 4