Valtiopaivaasia HE 33/1998

HE 33/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.10.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
727/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain 79 ja 85 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Parkkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 24/1998 vp
Valmistunut

15.09.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.09.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 108/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 22.09.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.09.1998 Päättynyt PTK 109/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.09.1998 Päättynyt PTK 110/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.09.1998 Päättynyt PTK 113/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.09.1998