HE 33/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta

Vahvistettu

22.09.2000

Voimaantulo

01.10.2000

Säädöskokoelma
811/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon saumattoman palveluketjun ja sosiaaliturvakortin kokeilusta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Aalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.05.2000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.2000 Päättynyt PTK 63/2000
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle hallintovaliokunnan tulee antaa lausuntonsa

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 17/2000 vp
Valmistunut

09.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin muuttamattomana paitsi sen 2, 12 ja 18 § muutettuina

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 84/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.2000 Päättynyt PTK 85/2000
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.2000 Poistettu PTK 88/2000
20.06.2000 Päättynyt PTK 90/2000
Istuntopöytäkirjan sivu

10

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2000

Vastaus
EV 90/2000 vp