Valtiopaivaasia HE 33/2003

HE 33/2003 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta ja laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
933/2003
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.2003

Voimaantulo

01.01.2004

Säädöskokoelma
934/2003
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

2. Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.06.2003

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Pietarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.09.2003

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.09.2003 Päättynyt PTK 48/2003 4
Päätös

Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 2/2003 vp
Valmistunut

25.09.2003

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 26 b §:n 2 momentti muutettuna ja että hyväksytään 2 lausumaa.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.09.2003

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2003 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 30.09.2003 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.09.2003 Päättynyt PTK 67/2003 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.10.2003 Päättynyt PTK 71/2003 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.10.2003

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin