Valtiopaivaasia HE 33/2007

HE 33/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

09.11.2007

Voimaantulo

01.12.2007

Säädöskokoelma
993/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.06.2007

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.06.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2007 Päättynyt PTK 37/2007 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 3/2007 vp
Valmistunut

03.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana,.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.10.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 59/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 05.10.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.10.2007 Päättynyt PTK 60/2007 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.10.2007 Päättynyt PTK 61/2007 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.10.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin