Valtiopaivaasia HE 33/2012

HE 33/2012 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

15.06.2012

Voimaantulo

01.07.2012

Säädöskokoelma
294/2012
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki lääkkeiden velvoitevarastoinnista annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.04.2012

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Ruuhonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.04.2012

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2012 vp
Valmistunut

04.05.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.05.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 50/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2012 Päättynyt PTK 51/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2012 Päättynyt PTK 52/2012 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.05.2012

​​​​