HE 330/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullitariffilain 4 §:n ja tuontimaksulain 2 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tullitariffilain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
347/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuontimaksulain 2 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
348/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tullitariffilain 4 §:n muuttamisesta

2) Laki tuontimaksulain 2 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4992

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 8/1993 vp
Valmistunut

16.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Poistettu PTK 26/1993
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

721

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993