Valtiopaivaasia HE 330/1994

HE 330/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suomalaisia vakuutusyhtiöitä ja vakuutuksenvälittäjiä koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
389/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
390/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
391/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
392/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
393/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
394/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
395/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki tapaturmavakuutuslain 29 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
396/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
397/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

4) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain muuttamisesta

5) Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

6) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

7) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

8) Laki tapaturmavakuutuslain 29 §:n muuttamisesta

9) Laki vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5914

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 60/1994 vp
Valmistunut

03.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 11/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 192/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7268

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 194/1994 7273
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7404

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.02.1995