HE 330/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi järjestyslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki järjestyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Nuutinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.01.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.01.2011 Päättynyt PTK 144/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Istuntopöytäkirjan sivu

6

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §