HE 331/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuontimaksulain 4 §:n, elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja 9 §:n sekä ravintorasvaverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuontimaksulain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1993

Voimaantulo

15.05.1993

Säädöskokoelma
392/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1993

Voimaantulo

15.05.1993

Säädöskokoelma
393/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki ravintorasvaverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1993

Voimaantulo

15.05.1993

Säädöskokoelma
394/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuontimaksulain 4 §:n muuttamisesta

2) Laki elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain 5 ja 9 §:n muuttamisesta

3) Laki ravintorasvaverosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4992

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/1993 vp
Valmistunut

26.03.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 31/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.04.1993 Päättynyt PTK 34/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

850

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

937

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993