Valtiopaivaasia HE 331/1994

HE 331/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 27 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki työttömyysturvalain 27 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
357/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain 27 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.12.1994

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5766

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.12.1994 Päättynyt PTK 146/1994 5914

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 50/1994 vp
Valmistunut

27.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 27/1994 vp
Valmistunut

13.01.1995

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 185/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7038

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 SuV:aan PTK 187/1994 7042 9
09.02.1995 Keskeytynyt PTK 197/1994 7353
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7397 20
Päätös

Hyväksytty

Huomautus

Jatk. 2 K 197 09.02.1995 Jatk. 2 K 199 10.02.1995

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 11/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Keskeytynyt PTK 201/1994 7474
14.02.1995 Päättynyt PTK 204/1994 7528 8, 9

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​