HE 333/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Vahvistettu

29.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1439/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki säätiölain muuttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentin kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nurmi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

5917

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5947

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 50/1994 vp
Valmistunut

15.12.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 152/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 153/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1994 Päättynyt PTK 154/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6021

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.12.1994 Päättynyt PTK 164/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

6286

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

23.12.1994