HE 333/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle suostumukseksi myöntää valtiontakaus valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtiontakauksen myötämiselle valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtiontakauksen myötämiselle valtion sähkönhankinnan hintasuojauksen toteuttamiseksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Tarkka

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.02.2011 Päättynyt PTK 151/2010
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 60/2010 vp
Valmistunut

22.02.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto voi antaa vastavakuutta vaatimatta sekä valtioneuvoston tai sen määräämissä rajoissa valtiovarainministeriön muutoin päättämin ehdoin omavelkaisen enintään 150 miljoonan euron valtiontakauksen valtion yhteishankintana vuosina 2011-2014 hankittavan sähkön hintasuojauksen toteuttamiseen tarvittavan pankkitakauksen vastavakuudeksi.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.02.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 160/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.2.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.02.2011 Päättynyt PTK 161/2010
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta antoi suostumuksen valtiontakaukseen mietinnön mukaisesti. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.03.2011

Vastaus
EV 340/2010 vp