Valtiopaivaasia HE 333/2014

HE 333/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n, potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n, perusopetuslain 40 §:n, taiteen perusopetuksesta annetun lain, oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n, vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n, ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n, lukiolain 32 §:n, yliopistolain 90 a §:n, ammattikorkeakoululain 65 §:n, nuorisolain, pelastuslain 86 §:n ja hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
270/2015
Päätös

Hyväksytty

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
271/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
272/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
273/2015
Päätös

Hyväksytty

5. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
274/2015
Päätös

Hyväksytty

6. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
275/2015
Päätös

Hyväksytty

7. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
276/2015
Päätös

Hyväksytty

8. Laki lukiolain 32 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
277/2015
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yliopistolain 90 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
278/2015
Päätös

Hyväksytty

10. Laki ammattikorkeakoululain 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
279/2015
Päätös

Hyväksytty

11. Laki nuorisolain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
280/2015
Päätös

Hyväksytty

12. Laki pelastuslain 86 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
281/2015
Päätös

Hyväksytty

13. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.2015

Voimaantulo

01.04.2015

Säädöskokoelma
282/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 18 §:n muuttamisesta

2. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 13 §:n muuttamisesta

3. Laki perusopetuslain 40 §:n muuttamisesta

4. Laki taiteen perusopetuksesta annetun lain muuttamisesta

5. Laki oppilas- ja opiskelijahuoltolain 23 §:n muuttamisesta

6. Laki vapaasta sivistystyöstä annetun lain 21 a §:n muuttamisesta

7. Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 43 §:n muuttamisesta

8. Laki lukiolain 32 §:n muuttamisesta

9. Laki yliopistolain 90 a §:n muuttamisesta

10. Laki ammattikorkeakoululain 65 §:n muuttamisesta

11. Laki nuorisolain muuttamisesta

12. Laki pelastuslain 86 §:n muuttamisesta

13. Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

04.12.2014

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lakimies Penttilä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

05.12.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.12.2014 Päättynyt PTK 126/2014 33
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 41/2014 vp
Valmistunut

22.01.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiedotukset hyväksytään muuttamattomina ja että hyväksytään yksi lausumaehdotus.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.01.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 142/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.1.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.2015 Päättynyt PTK 143/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.01.2015 Päättynyt PTK 146/2014 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.2015