Valtiopaivaasia HE 334/1994

HE 334/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle öljyvahinkojen torjuntaa koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Päätös

Hylätty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki aluksista aiheutuvan vesien pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain muuttamisesta

2) Laki maa-alueilla tapahtuvien öljyvahinkojen torjumisesta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.1994

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Rainio

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

13.12.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5917

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1994 Päättynyt PTK 148/1994 5947

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 17/1994 vp
Valmistunut

13.01.1995

Päätösehdotus

Hylätty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 175/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 Keskeytynyt PTK 178/1994 6843
24.01.1995 Päättynyt PTK 179/1994 6860 20

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Keskeytynyt PTK 180/1994 6939
27.01.1995 Poistettu PTK 185/1994 7007
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7027 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7205

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., YmVM, 2

​​​​