HE 335/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1566/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1567/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikenteen ajo- ja lepoajoista annetun lain kumoamisesta

2) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

4934

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1992 Päättynyt PTK 171/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

4992

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 3/1993 vp
Valmistunut

01.04.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 36/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

915

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

939

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot