HE 336/2010 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Rauennut

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Rauennut

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Suomi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.02.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.02.2011 Päättynyt PTK 155/2010
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

22

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §